Ga naar hoofdinhoud

Helaas kunnen we nog niet alle dagen open gaan, zoals wij heel graag zouden willen! Dit komt door een tekort aan (senior) toezichthouders – die verplicht zijn ivm het garanderen van de veiligheid. Uiteraard zijn we druk op zoek, zodat we de deuren vaker kunnen openen!

Bent u wellicht onze nieuwe toezichthouder? Overweeg dit eens en help ons en vele anderen om het zwembadplezier mogelijk te maken. Een (eendaagse) opleiding hoort hierbij en verzorgen wij gratis! Ook is het mogelijk om BHV en EHBO diploma’s te halen via ons.
Denk er eens over na en informeer of bel ons gerust op met vragen – dit kan via 06 – 33587579 of mail naar s.dezwart@schagenactief.nl
Dank en wie weet tot snel, ‘nieuwe collega’.

Back To Top